Cookie- och integritetspolicy

Laddar...

När du besöker vår webbplats samlas det in information om dig. Denna information används för att anpassa och förbättra vårt innehåll, samt för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att denna information ska samlas in kan du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan hittar du en detaljerad specifikation av vilken information som samlas in, syftet med detta och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies" – en liten textfil som lagras på din dator, i din mobila enhet eller motsvarande – i syfte att känna igen dig, komma ihåg dina inställningar, föra statistik samt rikta annonser. Cookies kan inte innehålla virus eller annan skadlig kod.

Du har möjlighet att ta bort eller blockera cookies. Se följande vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Om du tar bort eller blockerar cookies kan våra annonser komma att bli mindre relevanta för dig och dessutom visas oftare. Du riskerar dessutom att webbplatsen slutar fungera optimalt och visst innehåll kan bli otillgängligt för dig.

 

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande omfattning kan inkludera:

  • Google Analytics
  • Vi hänvisar också till denna lista och våra mest framträdande samarbetspartners inom digital marknadsföring. Se listan här

Integritetspolicy

Till personuppgifter räknas alla typer av information som kan knytas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker exempelvis genom allmän tillgång till innehåll eller om du registrerar dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare, använder våra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

 

Vanligtvis samlar vi in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk position samt vilka länkar du klickar på. Om du ger ditt uttryckliga samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlar vi även följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer i allmänhet att ske i samband med registrering eller vid inköp.

Vi har vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligen raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.


Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest sannolika att vara relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att tillhandahålla dig de tjänster du har efterfrågat, ex. prenumeration på vårt nyhetsbrev. Vi använder dessutom informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.


Informationen lagras under den period lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Periodens längd beror på typen av information och syftet med lagringen. Därmed är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för hur länge informationen lagras.

 

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du visas och eventuellt klickar på, geografisk position, kön och ålderssegment etc. kan komma att överföras till tredje part, i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka dessa tredje parter är i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta marknadsföring.

Dessutom anlitar vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande informationen på våra vägnar och får inte använda den för sina egna syften.

Överföring av personuppgifter, som ex. namn och e-post, kommer endast att ske om du uttryckligen samtycker till detta. Vi använder uteslutande registerförare i EU eller i länder som kan skydda din information i tillräcklig utsträckning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och syftet med behandlingen. Dessutom kan du när som helst invända mot behandlingen av informationen. Du kan även återkalla ditt samtycke till behandling av din information. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att får den korrigerad eller raderad. Begäran om detta riktas till info@autolock.dk. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.


Webbplatsen ägs och publiceras av:

AutoLock A/S
Søndersøvej 184

5462 Morud

Danmark


Montering i hela landet

“Kom ihåg att vi kan montera på den plats du väljer. Ex. där bilen står parkerad medan du arbetar!

 

Kontakta oss redan idag på  +45 77 77 77 00