Handelsvillkor

Laddar...

Bäste AutoLock-kund!

Betalning

AutoLock ApS accepterar betalning med följande:

  • Dankort/VISA-Dankort
  • VISA
  • Mastercard
  • Banköverföring
  • M.fl. – kan variera från land till land.

Beloppet dras inte från ditt konto förrän varan skickas. Detta gäller dock inte vid banköverföring, eftersom betalningen måste vara registrerad innan ordern skickas.

Alla priser visas både med och utan moms. Om du handlar från ett annat EU-land än Danmark visas momssatsen i betalningsfönstret baserat på val av land och/eller ett godkänt momsregistreringsnummer, om sådant används. För att undvika momsbetalning i ett annat land än Danmark sker godkännandet via Veis: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. AutoLock använder en godkänd betalningsserver som krypterar alla kortuppgifter med SSL-protokoll (Secure Socket Layer), vilket innebär att era uppgifter inte kan stjälas.

När ordern har lagts kommer ni automatiskt att ta emot en orderbekräftelse per e-post. Ni tar även emot ett e-postmeddelande när leveransen skickas

Risk och äganderätt till varorna

1.1 Risken för varorna övergår till Köparen vid leverans på den av Köparen avtalade leveransplatsen.

1.2 Äganderätten för varorna övergår till Köparen när Säljaren tagit emot alla belopp det är skyldigt för varorna och alla andra belopp som Köparen är skyldig Säljaren.

1.3 Fram tills det att varorna har övergått till Köparen ska Köparen göra följande:

1.3.1 Förvara varorna säkert som säljarens borgensman.

1.3.2 Förvara varorna (utan kostnad för Säljaren) separat från alla andra varor från Köparen eller tredje part på ett sådant sätt att de förblir identifierbara som Säljarens egendom.

1.3.3 Inte förstöra eller skada något identifieringsmärke på varorna eller varornas förpackning.

1.3.4 Hålla varorna försäkrade och i tillfredsställande skick [EN1] med fokus på Säljarens intressen.

1.4 Fram tills det att äganderätten till varorna övergår från Säljaren, dvs. vid full betalning, ska Köparen Returnera varor på Säljarens begäran. Om Köparen underlåter att göra detta kan Säljaren skaffa sig åtkomst till vilket område som helst som ägs eller kontrolleras av Köparen och där varorna förvaras och återta varorna.

1.5 Köparen får inte pantsätta varorna eller på något sätt använda varorna som säkerhet för någon som helst skuld. Inga handlingar som kan påverka Säljarens rättigheter får utföras och om Köparen underlåter att leva upp till detta ska samtliga belopp, oavsett vad Köparen är skyldig Säljaren, omedelbart förfalla till betalning.

1.6 Köparen ska försäkra och hålla varorna försäkrade till fullt pris mot ”alla rimliga risker” fram tills det datum äganderätten till varorna övergår från Säljaren, och Köparen ska, när Säljaren anmodar om detta, framvisa en kopia av försäkringsbrevet. Utan att det berör Säljarens övriga rättigheter, om Köparen underlåter att göra detta, kan alla belopp som Köparen är skyldig Säljaren omedelbart förfalla till betalning.

AutoLock innehar äganderätten till varor och tjänster som köpts på kredit fram tills det att det fulla beloppet är betalt. Om utgifter uppstår på grund av misskötsel av ett kreditköp står Köparen för dessa.

Leverans

AutoLock levererar alla vardagar om varan finns på lager – se vägledande leveranstid i FAQ för vilken vara som helst. Om varan inte finns på lager framgår förväntad leveranstid av information som lämnats av tillverkaren. Priserna i webbutiken är angivna exklusive fraktkostnader – man kommer att informeras om dessa innan beställningen slutförs.
Om varorna ska anpassas eller justeras påförs ytterligare leveranstid.

Ångerrätt

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt för beställda varor, förutsatt att varan inte har använts och är i samma skick och mängd som när den levererades. Perioden räknas fr.o.m. den dag du tar emot din order. För att åberopa din ångerrätt kontaktar du oss senast 14 dagar efter mottagandet, och senast 14 dagar efter detta ska AutoLock ta emot försändelsen. Köparen ska informera kring returen per e-post eller returformulär.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas.

Om ångerrätten åberopas innan varan har skickats rekommenderar vi att ni kontaktar oss så snabbt som möjligt per e-post på info@autolock.dk eller per telefon på +45 7777 7700

Returrätten gäller inte för speciellt hemtagna varor eller varor som har sålts under dessa villkor.

Köparen står som utgångspunkt för returkostnaderna.

Reklamationsrätt

Reklamation ska ske så snabbt som möjligt per e-post på info@autolock.dk eller per telefon på +45 7777 7700.

Vi erbjuder 2 års garanti på alla våra produkter. Garantin omfattar varans funktionalitet - och kommer i de flesta fall att kräva att produkten har underhållits korrekt. För vissa produkter erbjuder tillverkaren en längre garantiperiod och när detta är fallet gäller tillverkarens villkor. Vi behandlar dock fortfarande garantin hos oss.

Om varan har monterats av AutoLock lämnar vi även 2 års garanti på monteringen och där ett ingrepp har utförts – ex. på skåpbilen. Garantin omfattar även utfört korrosionsskydd.

Vår reklamationsrätt gäller endast material-/tillverkningsfel. Om reklamationen är berättigad kommer ett avtal om reducerat pris, reparation eller byte att ingås, beroende på det enskilda ärendet.

Reklamationsrätten gäller inte vid fel eller skador som har uppstått genom användarens felaktiga användning eller montering av varan.

AutoLock kommer, inom rimliga gränser, att täcka returkostnaderna.

Åberopande av reklamationsrätten ska ske per telefon på +45 7777 7700 eller via vårt retur- och reklamationsformulär.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas.

Vid retur

Inkom med förfrågan per telefon eller fyll i retur- och reklamationsformuläret. Kom ihåg att bifoga en kopia av ifyllt returformulär eller e-postkorrespondens och fakturan i den förpackning som returneras.

Alla returer eller reklamationer skickas till:

AutoLock
Søndersøvej 184
5462 Morud
Danmark

Inga försändelser mot postförskott accepteras.

Återbetalning

Om återbetalning har avtalats ber vi er fylla i er bankinformation, så att avtalat belopp kan överföras.

Ni ansvarar endast för eventuell minskning av varans värde som beror på annan användning än den som är nödvändig för fastställande av om reklamationen ska godkännas.

Om varan har testats betraktar vi den som använd, vilket innebär att ångerrätten bortfaller. I vissa fall kan en reduktion av priset – baserat på varans marknadsvärde – avtalas, och därefter återbetalas.

Förbehåll

Det tas förbehåll för korrekturfel, översättningsfel, tekniska fel, avgiftsändringar, priser, utsålda varor, förseningar och eventuella yttre omständigheter, som ex. konflikter eller force majeure.

Företagets kontaktuppgifter

AutoLock ApS
Søndersøvej 184
5462 Morud
Danmark

VAT-nr.: DK38643711

Telefonnummer: +45 7777 7700

E-post: info@autolock.dk